۱۴۰۰/۰۶/۰۳

مزیت کرکره برقی اتوماتیک پنجره

کرکره برقی اتوماتیک پنجره تا حد زیادی در اتلاف دما صرفه جویی می نمایند و همچنین می توانند عایق صوتی نیز باشند. می توان از صفحاتی […]
۱۴۰۰/۰۶/۰۵

مزیت کرکره درب برقی و درهای امنیتی اتومات

کرکره درب برقی و درهای امنیتی اتومات  از محل شما در برابر صدمات ناشی از باد، طوفان، باران و برف محافظت کرده و در هوای طوفانی […]
۱۴۰۰/۰۶/۰۶

درب های کرکره ای برقی

ریل های درب اتوماتیک کرکره ای می توانند از جنس آلومینیوم یا آهن باشند. نوع آلومینومی کرکره برای نصب شدن به روی دیوار، نیاز به پایه […]
۱۴۰۰/۰۶/۰۸

درب کرکره برقی اتوماتیک برای ساختمان

تیغه درب کرکره برقی اتوماتیک ساختمان فوم دار همان تیغه کرکره معمولی میباشد فقط با این فرق که داخل تیغه از مواد خمیر پلی اروتان پر […]