دسامبر 31, 2020

تیغه کرکره های برقی

موتورهای ساید قوی ترین نوع موتور کرکره برقی هستند و برای کرکره برقی با وزن بالا کاربرد دارند. همچنین این موتورها برای مکان هایی که نیاز […]
Call Now Buttonسفارش محصولات : ٨٣٧٨ ٦٧٨ ٠٩١٢