دربـاره مـا

گـروه امنیـتـی ایـمن صـنعـت

گـروه امنـیتی ایمـن صنـعت

با بیـش از ۱۰ سـال سـابقه به عنـوان طـراح ، مشـاور و مجـری انـواع سیـستـم های نظـارتـی بـا بیـش از ۳۰۰۰ پـروژه مـوفق انـجام شـده در تهـران و کـرج و حومـه در زمیـنه تـولیـد و نصب و راه انـدازی انـواع کـرکـره بـرقـی اتـومات ، دوربـین مـداربسته ، درب های اتـومـاتیک : شـامل جک درب پـارکینگ ، درب شیـشه ای سکـوریت ، راه بنـد ، درب ریـلی و همچنـین دزدگیـر امـاکن آمـاده ارادئه خدمات به شما عـزیـزان می بـاشد.

  • ۱۴
  • ۱۳
  • ۱۲
  • ۱۱
  • ۱۰
  • ۹
  • ۸
  • ۷
  • ۶
  • ۵

بـا مـا در ارتبـاط بـاشـید

همواره آماده ارائه خدمات به شما هستیم

تماس با ما